Politica de Privacidad

 

AVIS LEGAL

En compliment del que estableix  la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de L’ Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), se informa de les següents aspectes legals:
Identificació de la web:
www.infomon.com 

Responsable de la web
:
Enriqueta Manzano Mondragón 

Adreça
:
Avda. Can Deu, 20 – 08207 Sabadell

E-mail de contacte:
escola@infomon.com 

Tel. / Fax
:
937160740 

Dades Fiscals
:
33893085D 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que CENTRE D’ESTUDIS INFOMON posa a disposició del públic (www.infomon.com)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de ENRIQUETA MANZANO MONDRAGÓN, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició d’ usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo, deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CENTRE D’ESTUDIS INFOMON presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CENTRE D’ESTUDIS INFOMON o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

CENTRE D’ESTUDIS INFOMON Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment CENTRE D’ESTUDIS INFOMON no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

CENTRE D’ESTUDIS INFOMON  no hi és responsable de la informació que es pugui obtindre a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de CENTRE D’ESTUDIS INFOMON o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de CENTRE D’ESTUDIS INFOMON per la utilització del web

L’usuari és l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per la utilització del present espai web. Per la seva part CENTRE D’ESTUDIS INFOMON està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra CENTRE D’ESTUDIS INFOMON basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a CENTRE D’ESTUDIS INFOMON amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de CENTRE D’ESTUDIS INFOMON per al funcionament del web

CENTRE D’ESTUDIS INFOMON exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a CENTRE D’ESTUDIS INFOMON.

Responsabilitat de CENTRE D’ESTUDIS INFOMON per enllaços des del web

CENTRE D’ESTUDIS INFOMON declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal LOPD, CENTRE D’ESTUDIS INFOMON informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen a l’omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de CENTRE D’ESTUDIS INFOMON i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que CENTRE D’ESTUDIS INFOMON ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les citades dades a tercers. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a CENTRE D’ESTUDIS INFOMON mitjançant correu electrònic enri@infomon.com o correu postal a adreça: CENTRE D’ESTUDIS INFOMON en Avinguda Can Deu, 20 - 08207 SABADELL (Barcelona)

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, CENTRE D’ESTUDIS INFOMON a través de la seva representació legal i l’ usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i es sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya CENTRE D’ESTUDIS INFOMON i l’usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.